Logo   Vännäs Verkstads AB
HEM TJÄNSTER PRODUKTER KONTAKT

Konstruktion

Konstruktion handlar om att tänka igenom alla delar som behövs för att kunna tillverka en detalj eller produkt. Om du har en idé men inte har egna konstruktionsresurser för att knyta ihop och förverkliga din tanke, så kan vi stödja dig i den processen ta fram de underlag som behövs för att realisera din idé.

Design

Industridesign handlar dels om att skapa en visuellt attraktiv produkt men det innefattar även en enkel och genomtänkt konstruktion och funktion. Att tänka igenom var och hur produkten skall användas och att detaljer är logiska och fungerar så som användarna förväntar sig.

Prototyping

Vid framtagning av mer komplexa produkter är det alltid ekonomiskt försvarbart att snabbt ta fram och utvärdera en eller ett par generationer enklare prototyper av den slutprodukt man tänker sig. Med dessa prototyper kommer man upptäcka problem och brister man annars inte kunnat förutse och i detta tidiga skede kostar det förhållandevis lite att åtgärda de brister man stöter på. Med vår 3D-skrivare går det snabbt att skapa en prototyp för utvärdering... redan efter några timmar.

Konstruktion Design Prototyping

Galleri Information       Om
metall 2D/3D-laserskärning kantpressning svetsning konstruktion om företaget
plast 3D-utskrifter ytbehandling svarvning design sekretess
ytbehandling 3D-scanning inmätning fräsning prototyping kontakt

© Copyright Vännäs Verkstads AB 2017. All rights reserved.