Logo   Vännäs Verkstads AB
HEM TJÄNSTER PRODUKTER KONTAKT

3D-utskrifter

Användningsområden
En 3D-skrivare används för att skriva ut detaljer ritade i 3D-verktyg. Den vanligaste kommersiella användningen inom industrin har varit att snabbt och enkelt skapa prototyper, men den snabba utvecklingen gör att tekniken blir allt mer konkurrenskraftig direkt i serietillverkning.

+ Man kan snabbt och billigt kan skapa prototyper för att säkerställa form och funktion innan man beställer dyra formverktyg.

+ Utskrifterna byggs upp lager för lager och kan därigenom anta valfria former utan att begränsas av andra metoders begränsningar t.ex. släppvinklar i gjutprocesser eller åtkomstproblem för CNC-maskiner.

Det finns olika tekniker för 3D-utskrifter. Den ena av våra maskiner använder en teknik som kallas SLS. Denna teknik bygger upp detaljer från ett finkornigt pulver. Pulvret värms upp av en laserstråle till strax under sin smältpunkt så att materialet smälter ihop. En av fördelarna med SLS-tekniken är att skrivaren inte behöver skapa speciella stödstrukturer runt detaljen då pulvret i sig ger det stöd som behös vid utskriften. Vår andra maskin använder en liknande teknik som kallas SLA men denna arbetar med en vätska. Den skrivaren har väldigt många olika material att skriva ut med och även mjuka gummiliknade material m.m. Bara din fantasi sätter gränsen.

Vår utrustning
HP Jet Fusion 4200, en produktionsskrivare, bygger 4000 cm3/timme, har en byggvolym på 380 x 284 x 380 mm och lagertjocklek ned till 0,07 mm.
Formlabs Form 2 har en byggvolym på 145 x 145 x 175 mm och lagertjocklek ned till 0,025 mm.

Specifikationer och videoklipp
HP Jet Fusion 4200: Maskinspecifikation / PA 12 / VESTOSINT / Youtube
Formlabs Form 2: Maskinspecifikation / Material / Youtube

3ds prox500


Galleri Information       Om
metall 2D/3D-laserskärning kantpressning svetsning konstruktion om företaget
plast 3D-utskrifter ytbehandling svarvning design sekretess
ytbehandling 3D-scanning inmätning fräsning prototyping kontakt

© Copyright Vännäs Verkstads AB 2017. All rights reserved.