Start

En komplett leverantör


Kvalitets- och miljöpolicy


Vännäs Verkstads AB är en unik industri med en stor vilja att ständigt förbättras och utvecklas.

Kvalitet, erfarenhet, kunnande och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Vi ska vara en pålitlig partner i ett långsiktigt samarbete med kunden. Vår styrka och konkurrenskraft är att tillfredsställa kunden genom att leverera produkter med rätt kvalité, i rätt tid, till rätt pris och minimerad miljöpåverkan för att ge oss och kunden bästa totalekonomin.

Grundpelare i kvalitets- och miljöarbetet:

 • Varje leverans ska utgöra en rekommendation för kommande affär
 • Överenskomna leveranstider ska hållas
 • Vi ska uppfylla åtaganden från kunder och medarbetare samt inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö, lagar och förordningar
 • Förebygga kvalitets- och miljörisker
 • Restavfallen ska minimeras, källsorteras och i möjligaste mån återvinnas
 • Använda modern teknik
 • Arbeta för en ständigt förbättrad kvalitet och miljöpåverkan

Senaste nytt


 • Monitor G5 implementeras
  Vännäs verkstad tar steget in i ett nytt affärssystem, Monitor G5. I vår tillväxtresa är det viktigt att välja ett ERP-system som kan hantera hela produktionskedjan.
 • Nya investeringar i verkstan!
  Vi investerar i framtiden och just nu pågår installation av våran nya Slip & Avgradningsmaskin från Costa.Costa MD4CV är en torrbearbetande maskin för metall och är en kraftfull maskin för att slipa, avlägsna grader och runda av skarpa kanter.Till maskinen är det även installerat en effektiv filtreringsutrustning.Maskinerna levereras och installeras … Läs mer