3D-scanning

3D-scanning


Inmätning handlar om att säkerställa att måtten hos enskilda detaljer eller en sammansatt produkt uppfyller specificerade mått och toleranser. Dels använder vi detta vid tillverkning av produkter där vi måste säkerställa viktiga mått och dels genomför vi de mätuppdrag du behöver hjälp med. 

Fråga oss om du behöver hjälp med 3D-scanning.

Vår utrustning

KREON ACE 6-30 är en 6-axlig, 3 meters
mätarm med en mätnoggrannhet på 0,043 mm

Einscan HX en handhållen 3D-scanner med en noggrannhet
upp till 0,04 mm

Kontaktperson


Roland Johansson
Mätning / Orderhantering