SEKRETESS

Vi hanterar allt informationsutbyte mellan oss med stor varsamhet.

Det omfattar allt rörade produkter, tekniker, prototyper, skisser, ritningar, 3D-filer, offertförfrågningar eller annan information om våra kunders verksamhet. Omfattningen gäller information som i fel händer kan komma att skada företaget och dess verksamhet. Det innebär att ingen sådan konfidentiell information når någon utomstående, såsom personer, företag, myndigheter och organisationer.

Om ni vill ha ytterligare försäkran, så upprättar vi för er trygghets skull ett anpassat skriftligt sekretessavtal där där alla detaljer styrs upp.