Vännäs verkstad tar steget in i ett nytt affärssystem, Monitor G5. I vår tillväxtresa är det viktigt att välja ett ERP-system som kan hantera hela produktionskedjan.